۶ آبا ۱۳۹۶

معاون اداری، مالی وزارت علوم: اعتبارات اختصاص ‌یافته به وزارت علوم و دانشگاه‌ها در حد نیاز آموزش عالی نیست

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با تاکید بر اینکه اعتبارات اختصاص یافته به وزارت علوم و دانشگاه‌ها در حد نیاز آموزش عالی نیست، گفت: با این میزان اعتبار، بیشترین تلاش دانشگاه‌ها صرف پرداخت هزینه‌های جاری شامل پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه خدمات می‌شود؛ لذا باید برای بخش پژوهش و فناوری فکری اساسی کرد.

۱۰ شهر ۱۳۹۶
معاون اداری، مالی وزارت علوم:

بودجه مورد نیاز وزارتخانه علوم ۱۷۰ هزار میلیارد ریال است

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نیاز به بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد ریالی در سال ۹۷ با توجه به حجم وسیع فعالیت در این وزارتخانه احساس می شود.

۱۶ مرد ۱۳۹۶

معاون وزیر علوم: ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: بر اساس توافقات انجام شده با سازمان برنامه و بودجه ۹۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مصوب به دانشگاه‌ها تخصیص می‌یابد که در صورت تحقق، این میزان یک و نیم برابر مدت مشابه در سالهای گذشته خواهد بود.

۱ مرد ۱۳۹۶

معاون وزیر علوم: در تلاش هستیم که طی سال آینده کل اعتبارات آموزش عالی را دو برابر کنیم

معاون اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در تلاش هستیم که طی سال آینده کل اعتبارات آموزش عالی در یک سال را دو برابر کنیم.

۲۳ تیر ۱۳۹۶

معاون وزیر علوم: باید برای رفع مشکلات زیرساختی از همه ظرفیت‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس استفاده کنیم

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: باید برای رفع مشکلات زیرساختی از همه ظرفیت های قانونگذاری نمایندگان مجلس استفاده کنیم.