۱۳ تیر ۱۳۹۴
استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا 

۴ دلیل عمده افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دولت یازدهم

استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا با تشریح ۴ دلیل سرمایه‌گذاری خارجی اندک در ایران یکی از این دلایل را عدم‌شجاعت کافی دولت درحوزه اقتصاد برشمرد و خواستار جایگزینی اقتصاددانان مجرب به‌جای سیاستمدارانی شد که اقتصاد را آکادمیک آموخته‌اند.

۱۳ تیر ۱۳۹۴
استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد

۴ دلیل عمده افت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دولت یازدهم

استاد دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا با تشریح ۴ دلیل سرمایه‌گذاری خارجی اندک در ایران یکی از این دلایل را عدم‌شجاعت کافی دولت درحوزه اقتصاد برشمرد و خواستار جایگزینی اقتصاددانان مجرب به‌جای سیاستمدارانی شد که اقتصاد را آکادمیک آموخته‌اند.