۲۶ فرو ۱۳۹۶

تغییر کتب درسی پایه یازدهم/ استخدام هیئت علمی در سازمان پژوهش

معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی از تغییر کتاب‌های درسی پایه یازدهم خبر داد و گفت: تعداد ۲۰ عضو هیئت علمی جذب این سازمان می‌شوند.

۲۸ خرد ۱۳۹۴
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عنوان کرد

توزیع کتاب‌های درسی در تهران و استان‌های مختلف از شهریورماه

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: کتاب‌های درسی از ۱۵ شهریور در استانها توزیع می‌شود که در شهر تهران و استان البرز توزیع کتاب‌های درسی از ۱۸ شهریور است.

۸ خرد ۱۳۹۴

کتاب‌های درسی از تولید تا توزیع؛ زیر ذره‌بین خبرنگاران

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت:‌ برای نخستین بار چاپخانه کتاب‌های درسی میزبان خبرنگاران است تا به عنوان نمایندگان فکری خانواده‌ها از زوایای مختلف چاپ و توزیع کتب درسی بازدید کنند.