۲۶ دی ۱۳۹۴

طرح دوباره تبصره‌های جنجالی برنامه ششم توسعه

یک فعال صنفی کارگری معتقد است اگر چه دولت به ظاهر از پیگیری تبصره‌های جنجالی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه منصرف شده است اما امکان گنجانده شدن چنین تصمیماتی از سوی دولت و مجلس همچنان وجود دارد.

۱۸ دی ۱۳۹۴

جزئیات نشست ویژه نمایندگان کارگران/افزایش دستمزدبراساس تورم واقعی

یک مقام مسئول کارگری از برگزاری نشستی برای بررسی مسائل روز جامعه کارگری از جمله بسته مزد ۹۵ و بررسی پیشنهادات مطرح شده در پیش‌نویس برنامه ششم خبر داد.