۱۸ مهر ۱۳۹۴

برخی شرکت‌های اینترنتی دنبال ماهیگیری از آب گل‌آلود هستند

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه احساس می‌کنیم برخی شرکت‌های PAP دنبال سوءاستفاده هستند، گفت: در تمام نقاطی که شرکت‌های اینترنتی تقاضای نصب و راه‌اندازی تجهیزات مورد نظرشان را داشته‌اند، اجابت کرده‌ایم.