۱۲ دی ۱۳۹۴

برنامه نیاز دولت به ساخت شناورها اعلام نمی شود

مدیر عامل صندوق توسعه صنایع دریایی بابیان این مطلب که توجه به حوزه دریایی در برنامه‏ های توسعه یکی از اساسی‏ترین الزامات توسعه دریایی کشور است گفت:کم توجهی به حوزه صنایع دریایی در پیش‏نویس فعلی برنامه ششم می‏تواند همچون گذشته موجب از دست رفتن فرصت‏های بسیار مهم این حوزه شود.

۹ دی ۱۳۹۴
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی:

زنجیره صنایع دریایی با راه اندازی بندرهای نسل چهارم تکمیل می شود

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت: باید با راه اندازی بندرهای نسل چهارم، زنجیره صنایع دریایی کشور را تکمیل کنیم.

۲۴ آذر ۱۳۹۴
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد

ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح «سن» و «حقوق» بازنشستگی

معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری به بیان پیشنهادات این صندوق برای بهبود وضعیت پیش رو در برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: پیشنهاد داده‌ایم تا علاوه بر اصلاح سن بازنشستگی، فرمول محاسبه حقوق بازنشستگی در دو سال اخیر تغییر کند و حداقل حقوق بازنشستگان افزایش یابد.

۲۱ شهر ۱۳۹۴

افزایش راندمان بنادر نیازمند نظام یکپارچه مدیریتی و نرم افزاری است

بنادر ایران، به رغم این که چرخه حمل و نقل را بدون نقصان جدی پوشش می دهد اما از یک نابسامانی های بسیار ساختاری رنج می برد. بخش عمده ای از این نقصان، فقدان شبکه ای عمل کردن و عدم یکپارپگی مدیریتی و نرم افزاری است که چرخه عملیات تخلیه و بارگیری را دچار اختلال کرده است.