۴ ارد ۱۳۹۶
در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

آخرین وضعیت طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان

مشاور ارشد مدیرعامل جهاد نصر در طرح ۵۵۰هزار هکتاری خوزستان گفت: به‌رغم اعلام آمادگی مؤسسه جهاد نصر جهت سازمان‌دهی نظام‌های بهره‌برداری اعم از الگوی کشت، آموزش نیروی انسانی، شکل‌دهی زنجیره تولید تا مصرف و بازار محصولات زمین‌های احیاشده، همچنان نظام‌های بهره‌برداری مرتبط با طرح همچون گذشته و به شیوه غیرعلمی و بدون برنامه‌ریزی دنبال می‌شود.