۵ مهر ۱۳۹۵
حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی:

دولت قبل از امضای FATF باید از مجلس اجازه می‌گرفت

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبل از امضای FATF باید از مجلس اجازه می‌گرفت.