۱۸ مرد ۱۳۹۴

آموزش و پرورش در اجرای طرح ورود بازی‌های رایانه‌ای به مدارس کند است

گروه فضای مجازی: رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بنیاد برای اجرایی شدن طرح ورود بازی‌های رایانه‌ای به مدارس پیگیری‌های لازم را انجام داده اما متأسفانه آموزش و پرورش در این زمینه کند حرکت می‌کند.

۳ خرد ۱۳۹۴
با توزیع رایگان کتاب ناشران خارجی بازی‌های رایانه‌ای

اطلاعات ناشران خارجی در اختیار بازی‌سازان ایرانی قرار گرفت

کتاب ناشران خارجی بازی‌های رایانه‌ای از تولیدات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است که توزیع آن برای شرکت‌های بازی‌ساز به طور رایگان آغاز شده است.