۱۷ تیر ۱۳۹۶

تمام معلمان مدارس غیردولتی مهر ۹۶ بیمه می‌شوند

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: تمام معلمان شاغل در مدارس غیردولتی از مهر ۹۶ بیمه می‌شوند.

۱۳ تیر ۱۳۹۶
مدیرکل مدارس و مراکزغیردولتی:

شورای هماهنگی موسسان باید در جهت توانمندی و موفقیت مدارس و مراکز غیر دولتی گام بردارند

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی گفت : شورای موسسان مدارس ومراکز غیر دولتی باید تلاش کند توانمندی ها و موفقیت های مدارس ومراکز غیر دولتی بیش از پیش به ظهور برسد .

۲۶ ارد ۱۳۹۶

غیر قانونی بودن اخذ وجه برای فعالیت‌های فوق برنامه مدارس

مدیر کل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: هیچ ولی دانش آموزی یا دانش آموزی وظیفه ندارد، بابت فعالیت های خارج از مدرسه به مدرسه پولی را پرداخت کند مگر اینکه داوطلب باشد.

۱۹ ارد ۱۳۹۶
مدیرکل‌ سازمان مدارس غیر‌دولتی:

شرط کمک به دانش‌آموزان حمایت از موسس از سوی دولت است

مسعودی، مدیر کل سازمان مدارس غیردولتی: بر اساس ماده ۲۹ قانون مدارس‌ و مراکز غیر‌دولتی‌ موظف شدند به ازای‌ کمک‌های دریافتی از دولت به دانش‌آموزانی که امکان پرداخت شهریه ندارند با معرفی به آموزش‌ و پرورش تخفیف قائل شوند. شرط کمک به دانش‌آموزان حمایت از موسس از سوی دولت است اما اگر این مراحل نیز انجام نشد موسسا‌ن نهایت همکاری را با دانش‌آموزان خواهند داشت. در نظر داریم تا سازمان مدارس غیر‌دولتی با همکاری سازمان برنامه و بودجه طرح رافع‌ را که پیش از این وجود داشته در زمان کنونی برقرار کنیم.

۱۸ ارد ۱۳۹۶

شهریه دبیرستان‌های دوره دوم حداکثر ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

مسعودی، مدیر کل سازمان مدارس غیردولتی: اگر مدارس غیردولتی شهریه‌ای اضافه‌تر از شهریه مصوب برای سال تحصیلی آینده دریافت کنند طبق قانون حتما شهریه اضافی باید به اولیاء استرداد شود. نرخ شهریه این مدارس بر اساس هفت عامل از جمله دوره تحصیلی، سطح آموزش و پرورش، فعالیت‌های فوق برنامه، فضا و تجهیزات مدرسه و تخصص و تجربیات معلمان و شرایط منطقه تعیین شده است. نرخ شهریه مدارس غیردولتی برای سال تحصیلی آینده برای مدارس ابتدایی حداکثر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، دبیرستان‌های دوره اول ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای دبیرستان‌های دوره دوم حداکثر ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌باشد.