۲۳ آذر ۱۳۹۴
غفوری‌فرد مطرح کرد

انتقاد از بی توجهی به پژوهش در توسعه کشور/ بدون تحقیقات در هیچ زمینه‌ای موفق نمی‌شویم

رئیس هیئت نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: پژوهش و تحقیقات مهم‌ترین مسئله برای توسعه کشور است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده و برنامه ریزان به این مسئله توجه کمی دارند.