۱۵ شهریور ۱۳۹۴
مدیرکل سلامت وزارت آموزش و پرورش خبر داد

ارایه خدمات رایگان دندانپزشکی درمدارس ابتدایی از امسال

مدیرکل امور سلامت وزارت آموزش و پرورش از برپایی کلینیک‌های سیار دندانپزشکی در مدارس سراسر کشور در سال تحصیلی جدید خبر داد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۳
مدیر کل دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش:

کمبود پنج هزار و ۸۳۰ مربی بهداشت در مدارس کشور

مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه به ازاء هر ۷۵۰ دانش آموز باید یک مربی بهداشت در مدارس حضور داشته باشد، گفت: بر اساس برآوردها در مجموع پنج هزار و ۸۳۰ مربی بهداشت در مدارس شهری نیاز است.

۲۲ شهریور ۱۳۹۳
مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش ردیف استخدامی برای مربیان بهداشت ندارد

مدیرکل سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید مربیان بهداشت در پایگاه‌های سلامت مستقر می‌شوند و کل مدارس را تحت پوشش قرار می‌دهند، گفت: در این صورت دیگر مشکل کمبود نیروی انسانی رفع می‌شود.