۲ بهم ۱۳۹۴

اموال کارگران بیت المال نیست، دولت آن را با اغنیا قسمت نکند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از ادامه اصرار دولت برای الحاق صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی و گرفتن هزینه درمانی بیشتر از کارگران بیمه شده این سازمان در قالب مفاد برنامه ششم توسعه انتقاد کرد.

۲۶ آذر ۱۳۹۴
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

برنامه ششم توسعه راه را برای رانت خواران اقتصادی باز می‌کند

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است: بندهای لایحه برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد دولت سلیقه‌ای و بدون دقت به مسائل جامعه کارگری ورود کرده است و راه را برای رانت خواران باز گذاشته است.