۲۳ دی ۱۳۹۵

مخالفت مجلس با انتشار میزان وام های دریافتی مدیران و کارمندان بانک ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتشار میزان وام های دریافتی مدیران و کارمندان بانک ها مخالفت کردند.