۲۱ خرد ۱۳۹۴
سبحانی نیا:

زمانی که ما می توانیم مسائل را ‌‌منطقی حل کنیم، نباید کار را به استیضاح بکشانیم

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: استدلال های استیضاح کننده ها را‌ نمی‌دانم. گاه‌ ممکن است مسائل منطقه ای مطرح باشد‌ و گاهی مسائل کلی ‌و بعید هم نیست ‌برخی‌ نمایندگان هم به فکر رأی خود باشند و بخواهند ‌از این طریق در منطقه با نشان دادن اینکه به فکر معلمان هستند، سبد رأی خود را پر کنند.

۱۴ مهر ۱۳۹۳

عسکری آزاد در پاسخ به قاضی‌پور:نگفتم مربیان پیش دبستانی بی‌سواد هستند

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، طی جوابیه‌ای به تذکر آیین نامه‌ای نادر قاضی پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت استخدام مربیان پیش دبستانی واکنش نشان داد.