۲۶ مرد ۱۳۹۴
رییس ستاد اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش:

دوره متوسطه اول، پرچالش ترین دوره در بحث اقامه نماز است

رییس اقامه نماز وزارت آموزش وپرورش اظهار داشت: اگر مدیران بتوانند با ابتکارات خود حضور دانش اموزان را در نماز جماعت پررنگتر کنند،پیوندی ناگسستنی بین مدرسه و مسجد ایجاد می شود.

۲۰ فرو ۱۳۹۴
رییس اداره اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد

حضور روحانی در دو سوم مدارس تهران

رییس اداره اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اجرای طرح ˝یاوران نماز˝ در مدارس کشور، گفت: براساس این طرح قرار است فرایند برگزاری نماز به دانش آموزان واگذار شود.