۳۰ مرد ۱۳۹۶
رییس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان:

صادرات مبلمان از ۴۰ میلیون به هفت تا هشت میلیون دلار رسیده‌است

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان از کاهش بیش از ۹۵ درصدی صادرات مبل در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: با وجود اینکه هشت درصد اشتغالزایی کشور به این صنف مربوط می‌شود، ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است.

۳۰ آذر ۱۳۹۴
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان:

۷۰ درصد ظرفیت صادرات مبلمان خالی است

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: در حالی که ظرفیت صادرات مبلمان سالانه بیش از یک میلیارد دلار اکنون حدود ۳۰ میلیون دلار در این بخش ارزآوری داریم که امید است با لغو تحریم‌های اقتصادی از ظرفیت موجود استفاده شود.

۳ آبا ۱۳۹۴
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان:

مشکلات گمرکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان است

به‌رغم وجود پتانسیل های زیادی که در زمینه صادرات مبلمان وجود دارد، اما صادرات این کالاها چندان چشمگیر نیست. به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان، موضوع انتقال پول و مسایل گمرکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه محسوب می‌شود.