۹ مهر ۱۳۹۶
مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی:

واردات تیلاپیا خیانت ملی است

مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت:با توجه به هزینه‌های بالای تولید و کاهش سرانه مصرف، صدور مجوز واردات تیلاپیا یک خیانت ملی است.

۳ مهر ۱۳۹۵
مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی:

سالانه تولید ماهیان گرم آبی برای تولیدکنندگان ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد

مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: دخالت سازمان شیلات در عوامل متعدد از قبیل قیمت گذاری، صادرات و برگزاری نمایشگاه از عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان به شمار می رود.