۴ مهر ۱۳۹۵
مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی:

سالانه تولید ماهیان گرم آبی برای تولیدکنندگان ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد

مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت: دخالت سازمان شیلات در عوامل متعدد از قبیل قیمت گذاری، صادرات و برگزاری نمایشگاه از عمده ترین مشکلات تولیدکنندگان به شمار می رود.