۳۰ آذر ۱۳۹۴

مدیرکل هنرهای نمایشی با مشاور رئیس‌جمهور دیدار می‌کند

مدیرکل هنرهای نمایشی در آستانه تصویب لوایح برنامه ششم توسعه با مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور دیدار می‌کند.

۱۶ مهر ۱۳۹۴

تشکیل اتاق‌ فکر در دانشگاه‌ها با هدف افزایش جمعیت

مشاور فرهنگی رئیس جمهور از تشکیل اتاق‌های فکر در دانشگاه‌ها برای افزایش جمعیت با استفاده از راهکارهای علمی خبر داد و گفت: با تشکیل این اتاق‌ها هدف این است بین دولت، جامعه و دانشگاه یک همکاری صمیمانه ایجاد شود.

۱۹ خرد ۱۳۹۴
سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری:

انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل بروز بحران آبی کشور است

سرپرست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: کنار گذاردن ذی‌نفعان از مدیریت منابع آب و انباشت اختیارات در دستگاه‌های دولتی عامل مهم پیدایش وضعیت فعلی در آب کشور است.