۲۲ آذر ۱۳۹۴

کارشناسان در شوک؛ چه منطقی پشت ادغام بخش بازرگانی با وزارت اقتصاد است؟

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: به دلیل عریض و طویلی وزارت اقتصاد و دلایل متعدد دیگر ادغام این وزارت خانه با بخش بازرگانی، منطقی نیست.

۱۴ مهر ۱۳۹۳
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی:

هیچ دولتی تاکنون اقتصاد ایران را علمی اداره نکرده است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تصریح اینکه تاکنون هیچ دولتی اقتصاد ایران را علمی اداره نکرده،گفت:به همین دلیل تاثیر پذیری اقتصاد از متغیرهای سیاسی بالاست و با تغییر دولت و ساختار سیاسی حاکم، جهت‌گیری اقتصادی هم تغییر می کند.