۱۲ مهر ۱۳۹۴

«فدراسیون سرآمدان علمی ایران» می‌تواند زمینه‌ساز جهش علمی کشور باشد

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری از شیوه های متعددی برای حمایت از رشد علمی کشور استفاده می کند که می توان آنها را مکمل هم دانست. طرح‌هایی مانند مرجعیت علمی ازجمله اقدامات مناسب برای هم‌گرایی جامعه علمی و پژوهشی کشور است که مشروط به عملکرد مناسب و دریافت بازخورد می‌تواند بسترساز جهش علمی باشد.

۳۱ ارد ۱۳۹۴
در نشست «دستیابی به مرجعیت علمی جهان» عنوان شد:

تغییر نگرش و ایجاد ساختار جدید لازمه دستیابی به مرجعیت علمی جهان

به گزارش عیارآنلاین،  در بخشی از این نشست، سرکار؛ دبیر ستاد نانو معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری از ایجاد محیط مناسب برای رشد علمی کشور خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده امید است در بازه زمانی کوتاهی، کشور به اهداف تعیین شده در حوزه علم و فناوری دست یابد. وی با اشاره به لزوم […]