۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

کشاورزی سنتی دیگر توجیه اقتصادی ندارد

نیکزادی پناه، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس: برای رقابت بهینه در بازار جهانی کشاورزی، نیاز داریم تا از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی حرکت کنیم. بخش عمده‌ای از ضایعات محصولات کشاورزی به‌ دلیل فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی است؛ این در حالی است که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ملی، نباید اجازه داد با هدر رفتن محصولات کشاورزی، شاخص اقتصادی تولید کاهش یابد

۲۱ بهمن ۱۳۹۵

انتقاد از تعلل ۵ماهه دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم امسال، گفت: کشاورزان باید بدانند که گندم آنها با چه قیمتی خریداری خواهد شده و متناسب با آن برنامه ریزی کنند؛ در غیر این صورت، قطعا در میزان تولید گندم آنها شاهد سیر نزولی خواهیم بود.