۱ آبا ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

مدیریت صادرات کشاورزی باید توسط وزارت کشاورزی انجام شود

نیکزادی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت کشاورزی، این وزارتخانه مسئول بخش بازرگانی محصولات کشاورزی است؛ زیرا برای صادارت یا واردات یک محصول باید زنجیره ای به هم پیوسته در کنار هم دیده شود.

۱۹ شهر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

مدیریت منابع آبی باید به طور کامل در اختیار وزرات جهاد کشاورزی باشد

نیکزادی با بیان اینکه آب مربوط به کشاورزی باید توسط خود وزرات جهاد کشاورزی مدیریت شود و نه وزرات نیرو، گفت: هم اکنون هیچ گونه قاعده و قانونی در برداشت آب وجود ندارد.

۲۴ مهر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

گندم در بورس معامله شود

یک نماینده مجلس گفت: در حال حاضر بورس کالا بهترین راه برای اصلاح روش های سنتی فروش محصولات کشاورزی بوده و در این بین اجرای سیاست قیمت تضمینی از سال گذشته به جای خرید تضمینی، طرحی ارزشمند برای بخش کشاورزی به شمار می رود.