۶ ارد ۱۳۹۷
عضو کمیسیون کشاورزی:

لازم است وزارت نیرو برنامه جامعی برای مقابله با بحران آب ارائه کند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت نیرو برنامه جامعی برای مقابله با بحران آب ارائه کند.

۲۳ اسف ۱۳۹۵
در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

واردات میوه شب عید، نتیجه بی‌برنامگی در تولید داخلی

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وقتی در جنوب و شمال کشور، پتانسیل تولید پرتقال هم به اندازه مصرف کشور و هم برای صادرات داریم، نباید به سمت واردات این محصول از کشورهای دیگر برویم.