۱۱ آبا ۱۳۹۳
قادرمرزی تاکید کرد:

اشاعه صنعتی سازی در اجرای طرح جامع مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس،گفت: ساخت مسکن با اصول صنعتی سازی در روند تهیه مسکن هزینه های مالی و زمان ساخت و ساز راکاهش می دهد.

۲۷ مهر ۱۳۹۳
قادرمرزی:

افزایش سرعت نوسازی بافت‌های فرسوده با وام ۵۰ میلیونی/ ضرورت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه در بهسازی بافتهای فرسوده جا دارد دولت حتی وام ۵۰ میلیونی در نظر گرفته شده برای این کار را تا سه برابر افزایش دهد،گفت: ضروری است بانک ها نیز در ارائه تسهیلات به متقاضیان همکاری لازم را انجام دهند.