۲۲ مهر ۱۳۹۴
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خبر داد

اعزام ۳۰۰ روحانی به مدارس کشور از سوی مرکز فرهنگی ـ تبلیغی آینده‌سازان

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش‌آموزان از اعزام ۳۰۰ روحانی از سوی مرکز فرهنگی ـ تبلیغی آینده‌سازان قم به مدارس سراسر کشور خبر داد.

۱۷ شهر ۱۳۹۴

منشأ تحول باید در مدرسه باشد

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش در کنگره انجمن های اسلامی دانش آموزی گفت: رویکرد جدید این است که متولیان تربیت همگان هستند و چرخش ما باید به سمت عمومی کردن تربیت و استفاده از مشارکت بخشهای مختلف باشد.

۱۲ شهر ۱۳۹۴
دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان:

بیش از ۷۰۰ هزار نفر در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی فعال هستند

دبیرکل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: نقش اصلی در حوزه تربیت برعهده خانواده است و خانواده برای اتحادیه انجمن های اسلامی نقش بازوان تربیتی دارند .

۲۵ مرد ۱۳۹۴
دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان:

آیا خانواده ها برای اوقات فراغت فرزندانشان برنامه ای دارند؟

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت:‌ متولی اصلی اوقات فراغت خانواده است و ۱۰۰ درصد اوقات فراغت را باید خانواده مدیریت کند اما هم‌اکنون خانواده‌ها سناریویی برای اوقات فراغت فرزندانشان ندارند.

۱ تیر ۱۳۹۴
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان:

۷۰۰ هزار نفر عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان هستند،

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با بیان اینکه اکنون ۷۰۰ هزار نفر عضو این اتحادیه هستند، گفت: اتحادیه تلاش دارد در ایام اوقات فراغت یک میلیون دانش آموز را تحت پوشش برنامه های خود قرار دهد.

۱۸ شهر ۱۳۹۳

گردش مالی ۴۰ هزار میلیاردی بازار لوازم التحریر در ایران

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: گردش مالی بازار لوازم التحریر در ایران سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال است.