۷ دی ۱۳۹۴
مدیر آموزش و ترویج و منابع انسانی ستاد علوم شناختی؛

تشکیل شورایی در معاونت علمی برای توسعه فناوری های همگرا

مدیر گروه بخش آموزش و ترویج و منابع انسانی ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی معاونت علمی و فناوری از تشکیل شورایی در معاونت علمی برای توسعه فناوری های همگرا خبر داد.

۱۱ آبا ۱۳۹۳
به همت محققان داخلی

ایران در نقشه جهانی علوم و فناوری های شناختی قرار می گیرد

معاون رییس سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ایران با بیان اینکه ستاد توسعه علوم شناختی همکاری های جدی در زمینه تبادل استاد و دانشجو و پروژه های مشترک علمی با کشورهای آلمان ، اتریش ، فرانسه ، برزیل و کره جنوبی شروع کرده است، ابراز امیدواری کرد:ایران به همت محققان داخلی در نقشه جهانی علوم و فناوری شناختی قرار گیرد.