۲۲ مهر ۱۳۹۶
نماینده مجلس:

تحقیق و تفحص از شرکت‎های نیشکر خوزستان و کارون رسما کلید خورد

اهواز – نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی از آغاز رسمی تحقیق و تفحص از شرکت های صنایع نیشکر خوزستان و کارون خبر داد.

۱۳ شهر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

احتمال فروش تولیدات فاسد با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد

کاظم نسب الباجی: زمانی که کالا های غذایی دارای برچسب نرخ مواد غذایی هستند نیز ما شاهد فروش کالاهای غیر بهداشتی در بازار هستیم چه برسدکه با حذف برچسب نرخ که در این راستا نظارت جاری نیز کاهش می‌یابد. احتمال فروش تولیدات فاسد با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد. امنیت غذایی کشور با حذف برچسب مواد غذایی تهدید می شود. دهکهای کم درآمد جامعه با حذف برچسب نرخ برا ی خرید محصولات غذایی و سبد غذایشان با مشکلات عدیده ای روبرو می شوند.

۳ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با عیارآنلاین، عنوان کرد:

احیاء وزارت بازرگانی ، تصمیمی نادرست و حرکتی اضافی

کاظم‌نسب با اشاره به نادیده گرفته شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون انتزاع) با احیاء دوباره وزارت بازرگانی، افزود: قانون تمرکز یکی از موفق‌ترین قوانین درزمینهٔ کنترل عرضه‌وتقاضای محصولات کشاورزی بود.