۱۲ مهر ۱۳۹۵

رییس سابق منطقه آزاد اروند: مناطق آزاد یکی از مبادی واردات بی رویه کالا و قاچاق هستند

رئیس سابق منطقه آزاد اروند گفت: با توجه به گذشت ۲۲ سال از تاریخ تاسیس مناطق آزاد در این مدت این مناطق عملکرد مثبتی نداشته اند.