۴ مهر ۱۳۹۵
نماینده مجلس:

راهکارهای وصول مطالبات معوق، در برنامه ششم توسعه از قلم افتاد

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر مغفولیت راهکار وصول معوقات بانکی بخش خصوصی در لایحه برنامه ششم توسعه گفت: این لایحه بعد از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی بررسی می‌شود.