۸ بهم ۱۳۹۴

مدارس غیرانتفاعی به مدارس سودآور تبدیل شده‌اند

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دولت باید از مؤسسان مدارس غیردولتی که تجربه موفقی دارند حمایت کند، مدارس غیرانتفاعی در حال تبدیل شدن به مدارس سودآور هستند.

۴ دی ۱۳۹۴
در کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گذشت؟ (3)

مشکل اصلی تأسیس مدارس غیر دولتی موضوع تربیتی است

رئیس کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت موضوع تربیت در خصوص تأسیس مدارس غیر دولتی گفت: در برخی آموزشگاه‌های غیر دولتی شرط ورود برداشتن چادر است.