۱۶ تیر ۱۳۹۴

دفاع از بی انضباطی‌های گذشته با حمله به تدابیر امروز

جناب آقای دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در دولت گذشته ریاست شورای رقابت را بر عهده داشتند و از جمله نظریه‌پردازان اقتصادی دولت قبل به شمار می‌رفتند ، ضمن انتقاد از دولت یازدهم ، افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در ۲۲ ماه گذشته را یک فاجعه قلمداد کرده و از دولت طلب پاسخگویی کرده ‌اند.
قبل از هر چیز باید یادآور شد مطلب منتشره از سوی ایشان، با لحنی خاص و عوام پسندانه تنظیم شده که معمولاً از یک اقتصاددان انتظار نمی‌رود چنین سیاست‌ورزانه و خارج از چارچوب علمی به طرح مطلب علیه دولت بپردازد. با این وجود ، جهت تنویر افکار عمومی مطالبی به شرح زیر ارایه می شود.