۳۱ خرد ۱۳۹۴
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد

عدم اجرای سیاست‌­های تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی توسط وزارت علوم

سیاست‌­های تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی برای تدوین برنامه‌­های اجرائی، اصلاح قوانین و آئین‌نامه‌­ها به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و معاونت علمی رئیس جمهور و جهاد دانشگاهی ابلاغ شد ولی هنوز وزارت علوم اقدام موثری نداشته است.

۱۲ خرد ۱۳۹۴

تعلل‌ وزارت علوم در اجرای مصوبه‌ تنظیم ظرفیت موسسات آموزش‌ عالی

رئیس کارگروه اجرایی سازی سیاست های ابلاغی نقشه جامع علمی کشور از ارسال نامه ای به وزیر علوم برای اجرایی سازی مصوبه تنظیم ظرفیت موسسات آموزش عالی خبر داد .