۲۶ آذر ۱۳۹۴

چراغ سبز مجلس به لغو ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی

با توجه به سوابق طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مجلس در راستای لغو معافیت‌های مالیاتی، مجلس با لغو ۵۰ درصدی معافیت‌ها که در برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت پیش بینی شده است، موافق خواهد بود.