۳۰ آذر ۱۳۹۴

حجتی اعتقاد به خودکفایی دارد، از جای دیگری برای او تصمیم می‌گیرند

خلقانی: اگر مخالفت‌های سال گذشته نبود، طرح نکاشت برای زاینده رود هم اجرا می شد؛ امحای ۱۷۰۰ تن سیب زمینی براساس نوع نگاه حجتی به کشاورزی نبود.

۲۴ مرد ۱۳۹۴
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم

بازار بذر کشور در اختیار خارجی‌ها قرار دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم با بیان اینکه بازار بذر کشور در اختیار خارجی‌ها قرار گرفته است گفت: به محصولات وارداتی دانش بنیان نمی‌توان اطمینان داشت زیرا از لحاظ ماهیت ایمنی زیستی برای ما روشن نیستند.

۳۱ تیر ۱۳۹۴
رئیس اسبق سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی:

خودکفایی گندم با انتقال ۳۰ درصد نتیجه تحقیقات به مزرعه محقق شد

مدیرعامل شرکت پژوهشی و توسعه کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر گفت: خودکفایی گندم با ورود ۳۰ درصد دانش فنی موجود به عرصه اتفاق افتاد و طبق برآورد‌های انجام شده با ورود ۸۰ درصد دانش فنی موجود به عرصه می‌توان ۲۴ میلیون تن گندم تولید کرد.

۱۸ تیر ۱۳۹۴
معاون وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم

خطر وابستگی به واردات محصولات فناورانه کشاورزی در کمین است

معاون وزیرجهاد کشاورزی دولت نهم گفت: در حال حاضربیش از هزار طرح تحقیقاتی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور وجود دارد که با وجود رسیدن به مرحله تجاری سازی معطل مانده‌اند.