۱۷ مهر ۱۳۹۵

طرح گازرسانی به زاهدان تا پایان امسال افتتاح می شود

طرح گازرسانی به شهرستان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.