۸ آذر ۱۳۹۳
در مناظره راهکارهای احیای دریاچه ارومیه عنوان شد:

طرح نکاشت یک مساله فنی بود که سیاسی شده است / رد تئوری پروفسور کردوانی: چاه های اطراف با دریاچه ارومیه ارتباطی ندارند

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه طرح نکاشت یک مساله فنی بود که متأسفانه برخی آقایان به یک مساله سیاسی تبدیل کردند، گفت: در گذشته پروفسور کردوانی گفت هر چه آب به دریاچه بریزیم وارد چاه‌ها می شود اما با توجه به تحقیقات دانشگاه صنعتی شریف غیر از حاشیه رودخانه چاه‌های دیگر ارتباطی با دریاچه ندارند لذا تئوری آقای کردوانی درست نیست.

۲۵ آبا ۱۳۹۳
مجری ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه:

دولت تمامی پیشنهادات ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه را تصویب کرد

دولت به لحاظ اهمیت و ضرورت احیای این دریاچه تمامی پیشنهادات ستاد ملّی احیای دریاچه ارومیه را تصویب کرد.