۶ آبا ۱۳۹۳

حذف یک‌طرفه یک بند از قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه/ ترک‌ها در پی امتیازات بیشتر

اگر بر اساس آنچه وزیر انرژی ترکیه گفته است بند مهم «دریافت کن یا بپرداز» از قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه به صورت یک طرفه حذف شده باشد ترکیه در آینده برای تلاش در جهات کاهش هرچه بیشتر قیمت گاز صادراتی ایران ابزارهای مؤثرتری در اختیار خواهد داشت.

۲ مهر ۱۳۹۳

افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه در گرو تصمیم روسای جمهور/ ترکیه گاز را به چه قیمتی از ایران می‌خواهد؟

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز می‌گوید افزایش صادرات گاز ایران به ترکیه منوط به تصمیم روسای جمهور دو کشور است و اگر ترکیه ظرف ۳ یا ۴ سال آینده گاز بیشتری بخواهد یا برای صادرات گاز به اروپا توافق شود ایران ظرفیت مورد نیاز را آماده می‌کند.

۲۷ مرد ۱۳۹۳
مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد:

محقق شدن شکایت گازی ترکیه، کاهش ۶۰درصدی قیمت گاز صادراتی ایران را در پی خواهد داشت

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: ترکیه دو شکایت درباره گاز صادراتی ایران مطرح کرده است که در مجموع قریب به ۶۰ درصد کاهش قیمت در گاز صادراتی ایران را شامل می‌شود.