۲۸ خرداد ۱۳۹۴

کاربردهای صلح‌آمیز بمب هسته‌ای و پروتکل الحاقی زیر ذره‌بین ثریا

دکتر پیروز با بیان اینکه بسیاری از کشورها از امضای پروتکل الحاقیِ تحمیلی توسط آژانس سرباز زده‌اند و اصلاحات مورد نظر خود را توسط چانه زنی به آن اعمال کرده اند، گفت: از آنجایی که کشورها تن به چنین نظام بازرسی سنگینی ممکن است ندهند در پروتکل به عبارات رنگ و لعاب داده شده است و بازی با الفاظ و عبارات در متن پروتکل بسیار است.

۷ دی ۱۳۹۳
با مروری بر فعالیت ها و نهادهای فعال ایالات متحده آمریکا؛

دومین هم‌اندیشی نقش دیپلماسی علم و فناوری در پیشبرد روابط خارجی برگزار شد

دومین هم‌اندیشی از سلسله هم‌اندیشی‌های دیپلماسی علم و فناوری با موضوع «نقش دیپلماسی علم و فناوری در پیشبرد روابط خارجی؛ بررسی موردی ایالات متحده آمریکا» برگزار شد.