۲۲ دی ۱۳۹۴
کارشناس امور بندری و دریایی مطرح کرد

۲ شرط احیای برند IRISL/باید بر کشتی‌سازی داخلی تکیه کرد

کارشناس امور بندری و دریایی به دو شرط تحقق سیاست کشتیرانی برای احیای برند IRISL در دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون یک میلیون TEU کشتی کانتینری در لنگرگاه‎های بنادر جهان لنگر انداخته و باری برای‌ آنها وجود ندارد.

۱۹ آذر ۱۳۹۴

ایراد ما ساخت کشتی های بزرگ است

نبود توسعه مناسب زیرساخت‌ها در بنادر کشور، عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی لازم، ضعف دانش روز نرم‌افزاری، محدود بودن ظرفیت‌های بارگیری و وضعیت نابسامان صنعت کشتی‌سازی از جمله چالش‌‌ها و مسائل قابل توجه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و مناطق بندری به خصوص بنادر کانتینری ترنزایت کالا به شمار می‌روند.