۶ بهم ۱۳۹۴

سرمایه‌گذار امنیت، بازگشت سرمایه‌ و محیط امن و آرام می‌خواهد

در نشست امروز کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مطرح شد: استاندارد ملی تسهیل‌کننده است ولی امنیت نیست، چیزی که سرمایه‌گذار می‌خواهد در وهله اول امنیت، بازگشت سرمایه‌گذاری و محیط امن و آرام است.

۳۱ مرد ۱۳۹۳

دولتمردان گام های عملی در بسته خروج از رکود بردارند

دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با بیان اینکه وضعیت فعلی بورس نشان دهنده شرایط اقتصادی است،گفت:برای خروج از وضعیت فعلی دولتمردان باید گام های عملی و اجرایی در بسته خروج از رکود بردارند تا اقتصاد و بازار سرمایه با رونق مواجه شوند.