۲۲ تیر ۱۳۹۵

بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق تسویه می‌شود

مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد گفت:‌ بخشی از بدهی بانک‌ها با اوراق پیش‌بینی شده در اصلاحیه بودجه امسال تسویه می‌شود.