۲۹ خرداد ۱۳۹۶
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

افتتاح رصدخانه سلامت اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت است که تاثیر جدی در پیشگیری از بیماری ها دارد

خالقی: شناسایی جغرافیایی انواع بیماری ها با راه اندازی رصدخانه سلامت محقق می شود. با راه اندازی این سامانه، مردم می توانند از نوع بیماری‌ها و شیوع جغرافیایی آن در مناطق مختلف کشور آگاهی پیدا کنند. افتتاح رصدخانه سلامت اقدام مثبتی از سوی وزارت بهداشت است که تاثیر جدی در پیشگیری از بیماری ها دارد.

۱۵ آذر ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

اجرای طرح تحول از اختیارات وزارت بهداشت است، قانون جدید نمی خواهد

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اینکه گفته می شود طرح تحول سلامت، مبنای قانونی ندارد، حرف درستی نیست، چون اجرای طرح تحول سلامت از جمله اختیارات وزارت بهداشت است و در این راستا نیاز به تصویب قانونی تازه، نبوده و نیست.

۱۳ آذر ۱۳۹۵
دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

تجمیع بیمه‌ها باعث صرفه‌جویی در هزینه‌های درمان می‌شود

خالقی، دبیر دوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: تجمیع بیمه ها باعث صرفه جویی در هزینه های درمان و هماهنگی سازمان های بیمه گر می شود، در کشور ما چندین نوع بیمه درمانی وجود دارد، اما اگر به تجربیات کشورهای دیگر مراجعه کنیم می بینیم که تجمیع بیمه ها ، طرح موفقی بوده و باعث صرفه جویی در هزینه های درمانی شده است.

۱۲ آبان ۱۳۹۵
عضو کمیسیون بهداشت:

با اجرای طرح بیمه سلامت، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد

خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان: بر اساس تحقیقات صورت گرفته چون نمونه هایی که وجود دارد، این طرح بیمه سلامت موفق بوده است و در هزینه ها صرفه جویی زیادی شده است.