۱ آذر ۱۳۹۴

سالمندی: تبدیل چالش ها به فرصت ها

کارگاه تخصصی دو روزۀ محیط دوستدار سالمند و شاخص دیده بان سالمندی توسط شورای ملی سالمندان و شهرداری تهران و با همکاری صندوق جمعیت ملل متحد برگزار شد.

۲۸ مهر ۱۳۹۴

گزارش چهارمین هم‌اندیشی با موضوع «خدمات متقابل شرکت های دانش بنیان و دیپلماسی علم و فناوری»

چهارمین هم اندیشی از سلسله جلسات « دیپلماسی علم و فناوری» توسط گروه مطالعات دیپلماسی ایران برگزار شد.