۷ دی ۱۳۹۴

جایگاه هفدهم ایران در «شاخص» باسوادی منطقه

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی از وجود ۱۱ میلیون کم‌سواد در سطح کشور خبر داد.

۲۶ مهر ۱۳۹۴

پرداخت حق کوچ به معلمان کوچ رو عشایر در دستور کار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد

وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته نیازمند ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است.