۱۹ مرد ۱۳۹۶
رئیس کانون کاریابی‌های کشور:

بیمه بیکاری به کاریابی‌ها تفویض میشود

رئیس کانون کاریابی‌های کشور با تشریح جزئیات فرایند تفویض طرح بیمه بیکاری به کاریابی‌ها گفت: پس از ارزیابی‌های اجرای آزمایشی این طرح، به زودی در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

۳ بهم ۱۳۹۴

برنامه ششم به اشتغال بی‌توجه بوده است

رئیس کانون کاریابی ها و دفاتر مشاوره شغلی کشور با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه به بحث اشتغال توجه نکرده است گفت: اینکه در حاشیه بند بیمه سلامت به بحث معافیت بیمه ای کارفرمایان اشاره شده نشان دهنده عدم توجه دولت به بحث اشتغال است.

۱۰ آبا ۱۳۹۳
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور:

تفاهم‌نامه‌های اعزام نیروی کار به خارج از سال ۸۶ متوقف است/کارجویان ایرانی تسلط به زبان ندارند

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کاریابی‌های کشور گفت: ناآشنایی اغلب کارجویان ایرانی به زبان خارجی، منطبق نبودن آموزش های فنی و حرفه ای با نیازهای بازار کار خارجی باعث شده تا نتوانیم از فرصت‌های کار خارجی استفاده ببریم.