۲۸ مهر ۱۳۹۴

معاون وزیر سابق صنعت: توقع نداشتم بسته خروج از رکود اینقدر ضعیف باشد

افقهی افزود: با اجرای بسته جدید کشور با تورم فزاینده و تعمیق رکود مواجه می‌شود/ اقتصاد تا پایان سال در رکود شدید باقی می‌ماند/ مردم قدرت خریدی ندارند که تقاضای خریدی داشته باشند