۲۱ شهریور ۱۳۹۴
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران:

پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات گندمکاران

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات گندمکاران کشور طی مدت سه روز خبر داد و گفت: با پرداخت این مبلغ، هم اکنون بدهی دولت به کشاورزان به ۸۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

۹ شهریور ۱۳۹۴
معاون وزیر جهاد کشاورزی:

ذخایر کنونی کالاهای استراتژیک کشور در ۱۰سال گذشته بی‌سابقه است

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت: موجودی کالاهای اساسی در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه و وضعیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی مورد عمل شرکت بازرگانی دولتی مطلوب است.

۳۱ فروردین ۱۳۹۴
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد

خرید تضمینی گندم از مرز ۱۰۰ هزار تن گذشت

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در ۶ استان کشور تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و به مراکز ذخیره سازی تحویل داده شده است.