۱۶ مهر ۱۳۹۴
با رد شایعه توافق نفتی با شرکت بی پی

وزارت نفت هنوز با هیچ شرکتی به توافق نرسیده است

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با تکذیب خبر توافق این وزارتخانه با شرکت بی پی انگلیس، اظهار کرد: وزارت نفت برای توسعه میدانهای نفتی هنوز با هیچ شرکتی به توافق نرسیده است.