۲۸ آذر ۱۳۹۴

افزایش مشکلات کارفرمایان با کاهش سهم کارفرمایی در برنامه ششم

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کاهش سهم کارفرمایی در برنامه ششم را عاملی برای افزایش مشکلات کارفرمایان دانست و گفت: مسئولان ملی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

۲۵ آبا ۱۳۹۳

شوکت:اصلاح قانون بیمه کارگران روند بیمه آنان را متوقف می کند

رییس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: اصلاح قانون بیمه کارگران روند بیمه آنان را کاملا متوقف می کند.